Thông tin giao hàng

THỜI GIAN GỬI HÀNG

– Nhằm đảo bảo TƯƠI và MỚI maiangi chỉ sản xuất khi có đơn nên thời gian nhận hàng sẽ từ 20p đến 30p ( Nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh )

– Khuyến khích đặt qua NOW, GrabFood, Go Food .....

– Trong trường hợp khẩn cấp, khách hàng có thể liên hệ với phòng Chăm Sóc Khách Hàng để thay đổi thời gian gửi hàng.

Điện Thoại: 0904.333.999 ( 8:30 A.m-10: 00P.m)

Trân trong./.

*Chúng Tôi có thể thay đổi điều khoản mà không cần báo trước. 

0904333999